مایکروویو

مایکروویو چیست؟

مایکرویو همان امواج رادیویی با طول موج کوتاه هستند. این امواج برای برنامه های تلویزیونی، تلفن همراه و رادار به کار می رود. در آشپزخانه برای پختن غذا و در صنعت برای فرآوری مواد از آن استفاده میشود.

این امواد در برخورد با یک ماده سه حالت برایش پیش می آید منعکس ،منتشر و یا جذب می شوند. فلزات این امواج را منعکس و موادی همچون شیشه و پلاستیک امواج را از خود عبور و موادی که دارای آب هستند مانند غذا ها انرژی این امواج را در خود جذب می کنند.

مزایا و معایب مایکروویو

  • مزایا

  • سرعت حرارت دهی در کمترین زمان
  • چند منظوره بودن اجاق مایکروویو خانگی (طبخ ، ذوب کردن مواد غذایی منجمد و گرم کردن)
  • جابه جایی آسان ظروف به علت این که گرم نمی شوند
  • جایگیری کم دستگاه در آشپزخانه
  • صرفه جویی در انرژی و وقت
  • معایب

  • هنوز هیچ سند علمی و رسمی به تایید ضرر این امواج در دنیا ثبت نشده است
فهرست