سینک اخوان

سینک اخوان و انواع سینک ظرفشویی از نظر جنس به انواع سینک استیل ، سینک شیشه ای، گرانیتی و لتو تقسیم می شود. این سینک ها از نظر جانمایی هم به انواع زیر تقسیم می شوند:
  • رو کار 

  • تو کار

  • زیر کار

فهرست