سینک

سینک ظرفشویی و انواع آن

سینک ظرفشویی از نظر جنس به انواع سینک استیل ، سینک شیشه ای، گرانیتی و لتو تقسیم می شود. این سینک ها از نظر جانمایی هم به انواع زیر تقسیم می شوند:
  • رو کار 
  • تو کار
  • زیر کار
فهرست